Steinkjer kommunale mottak har 150 plasser hvorav 75 er integreringsmottaksplasser.

I sitt innlegg bemerket ordføreren at dette har vært et stort løft for kommunen å etablere integreringsmottaket og at han var stolt av at Steinkjer er blitt valgt ut som en av 5 vertskommuner. Han fremhevet også det gode samarbeidet mellom de mange kommunale enhetene som har vært svært viktig for at dette skulle bli en realitet. Målet videre er å få flere beboere over i inntektsgivende arbeid gjennom en tidlig start i et fulltidsprogram.

Statsråd Sylvi Listhaug var svært positiv til at Steinkjer nå har fått landets første integreringsmottaket i gang. Hun nevnte noe om kritikken som hadde kommet fram mot disse 5 integreringsmottakene som er under etablering rundt om i landet, og mente at man må gi det litt tid før man feller dom over disse. De 5 mottakene er forskjellige og med ulike modeller. Hun påpekte viktigheten med bl.a. tidlig norsk- og kulturopplæring for å få til god integrering i samfunnet. Hun avsluttet innlegget med å ønske alle ansatte, samarbeidspartnere og beboere lykke til videre.

Koordinator i kommunen, Turid Eian fortalte de oppmøtte om hvordan det jobbes med integreringsprogrammet og at beboerne har et variert fulltidsprogram, herunder norskopplæring, samfunnsinformasjon med bidrag fra lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. I tillegg har beboerne karriereveiledning som fast del i programmet. Kommunen har godt samarbeid med flere kommunale og private arbeidsgivere for utplassering i arbeidstrening / språktrening. Hun nevnte også det gode samarbeidet de har med frivillige organisasjoner. Det er et forpliktende samarbeid mellom mottaket, voksenopplæringen, karrieresenteret og NAV om fulltidsprogrammet.

De 24 beboerne som har fulltidsprogram har en variert bakgrunn hvor noen har videregående skole, andre har høyere utdanning fra sine hjemland mens noen av beboerne har ingen eller svært kort skolegang.

Anne Ulvin fra fra Røde Kors og Kirsti Arntsen fra Steinkjer Næringsforum fortalte litt om samarbeidet med kommunen og mottaket, og om tilbudene de kan bistå med.

Etter den offisielle åpningen fikk hun og flere av de frammøtte besøke en klasse med IM-deltakere som hadde undervisning. Etterpå gikk turen over til asylmottakskontoret i O2-huset.

Som vi ser av bildet til venstre var det mange som møtte fram for å overvære den høytidelige åpningen.

På bildet til høyre ser vi fra venstre: Anne Ulvin fra fra Røde Kors, Kirsti Arntsen fra Steinkjer Næringsforum og Turid Eian som er koordinator i kommunen.

Åpning_kommunalt_mottak.jpg           Anne Ulvin, Kirsti Arntsen og Turid Eian.jpg

Her ser vi ordføreren sammen med statsråden under den offisielle åpningen.

Orføreren_og_Sylvi Listhaug.jpg