Vi viser til eget menypunkt på kommunens hjemmeside under Politikk hvor vi har lagt ut en oversikt over markeringen som er fastsatt første halvår i år. 
 

Link direkte til jubileumssiden.


Dersom noen planlegger aktiviter i forbindelse med jubileet, så kan de meldes inn til vårt sekretariat slik at det kan legges inn i aktivitetkalenderen på kommunens hjemmeside.


Sekretariatet:
Lillian Høisæther, e-mail: lillian.hoisether@steinkjer.kommune.no
Ellen Samuelsen, e-mail: ellen.samuelsen@steinkjer.kommune.no