Det er KS som inviterer kommunene til å gjennomføre en egen lokaldemokratiundersøkelse, og fra og med torsdag 22. mars vil Opinion starte oppringingen av innbyggere i Verran og Steinkjer, mens folkevalgte svarer på undersøkelsen under møte i fellesnemda onsdag 21. mars.

Styrker lokaldemokratiet
Undersøkelsen kan være et nyttig grunnlag for å gi et godt bilde av kommunens tilstand og si noe om hvor det kan være behov for endring og utvikling. Den kan få fram gode og mindre gode erfaringer og dermed være til hjelp i å vurdere hvor innsatsen i fremtidig kommune bør rettes.

Tilgjengelige resultater
Resultater fra tidligere undersøkelser er lagt ut på den åpne nettsiden bedrekommune.no. Der kan man sammenligne seg med andre kommuner, eller se utvikling i egen kommune dersom man har deltatt flere ganger. Resultater fra undersøkelsen i 2017 og 2018 blir publisert samme sted.