Sosialtjenesten er organisert under NAV Inn-Trøndelag, med lokasjoner på Snåsa, Inderøy, Verran og Steinkjer. 

  • Steinkjer lokasjon har tilholdssted på Steinkjer rådhuse- Kongens gate 39, men med egen inngang på sørsiden av bygget. 
  • Verran lokasjon har besøksadresse Liavegen 1, Malm.
  • Snåsa lokasjon har besøksadresse Sørlivegen 6, Snåsa.
  • Inderøy lokasjon har besøksadresse Vennalivegen 10, Inderøy

Telefon  til samtlige:  55 55 33 33.

- Informasjon om økonomisk rådgiving og gjeldsrådgiving finner du her.
- Les mer om sosialtjenesten på NAV sin hjemmeside

Opplevelseskortet  for barn og unge
Opplevelseskortet er en kommunal ordning i Steinkjer, og tilbys for barn og unge i Steinkjer kommune.
Gratis tilgang til noen kulturopplevelser for barn og ungdom i målgruppen mellom fire og atten år. Kriteriene for tildeling av kortet; Familier med barn som er eller vil bli avhengig av sosialhjelp over tid – minimum ett år.

Opplysning, råd og veiledning § 17.
Du har rett til tjenesten opplysning, råd og veiledning fra Nav-kontoret. Tjenesten skal tilpasses  behov og gjelder alt fra enkel veiledning til faglig kvalifiserte råd og familieoppfølging.