Steinkjer kommune har fått midler av Utdanningsdirektoratet til å arrangere sommerskole. Sommerskoletilbudet skal være for elever i grunnskolen i Steinkjer.

Tilbudet skal bidra til at barn og unge får delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie og tilbudet skal være gratis. Nedenfor finner du/dere informasjon og påmeldingslenke til de tilbudene som vi har klare, siden vil bli fortløpende oppdatert når nye tilbud blir klare.

Steinkjer kommune samarbeider med lag og foreninger om å få til et så bredt tilbud som mulig. Vi håper at det blir tilbud i hele kommunen. Det må påregnes å ordne transporten selv til noen av tilbudene. Aktivitetene foregår etter enhver tid gjeldende smittevernregler. Følg med på hjemmesiden til Steinkjer kommune. Sommerskole i regi av kommunen er å anse som normal kommunal virksomhet og er omfattet av kommunens ansvarsforsikring.

NB! Husk at gratistilbudet gjelder for en aktivitet pr. deltaker i løpet av sommeren. Hvis det er noen som har meldt seg på to eller flere aktiviteter, ber vi om at dere melder dere av slik at andre får mulighet til å delta. Deltakerlistene blir gjennomgått før Sommerskolen starter for å sjekke om det er noen deltakere som står på flere lister.

Om du ikke har det utstyret som trengs til den aktiviteten du vil delta på, kan du ta kontakt med Bua Steinkjer for å låne utstyr der.

Uke 25:

Uke 26:

Uke 27:

Uke 31:

Uke 32:


 

Trenger du/dere mer informasjon, ta kontakt med prosjektansvarlig på e-post: Livard Eklo