Er det ingen endringer når det gjelder søknaden og vedleggene, er det kun førstesida på søknadsskjemaet som må fylles ut og sendes kommunen for registrering. Alle planer (dette gjelder både nybygg, rehabilitering og ombygging) det skal søkes om spillemidler på MÅ FORHÅNDSGODKJENNES av kommunen (ved enkelte anleggstyper er det kulturdepartementet som forhåndsgodkjenner).

Dersom arbeidene er igangsatt eller fullført før forhåndsgodkjenning foreligger, er det avslagsgrunn. Forhåndsgodkjenning har kun gyldighet i to år fra godkjenningsdato, innen dette tidspunkt må byggearbeidene være igangsatt.

Evt. spørsmål rettes til Anita Saugestad, tlf. 74 16 92 05, eller anita.saugestad@steinkjer.kommune.no