Supplerende opptak: Ingen søknadsfrist, det kan søkes hele året.

  • Gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket

  • Vi sender ikke ut avslag på supplerende opptak

  • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret

  • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de tre som er prioritert i søknaden

Søknad om overflytting

  • Dersom du ønsker overflytting til en annen barnehage, må du søke via det elektroniske søknadsskjemaet.

Søknad om endring av oppholdstid

  • Du kan søke om endring av oppholdstid via det elektroniske søknadsskjemaet.

Sletting av søknader

  • Søknaden gjelder kun det året man har søkt.  Søknaden slettes ved årsskiftet.