Kulturskolene i Verran og Steinkjer styrer mot å bli en felles enhet "Nye Steinkjer kulturskole" fra 1. august 2018.

Søknad om elevplass til kulturskolen for skoleåret 2018/19 må gjøres innen 15. mai.             

Frist for re-registrering til nytt skoleår eller utmelding av eksisterende elever er også 15. mai.

Info og søknad finner du HER

Hilsen Nye Steinkjer kulturskole.