Steinkjer kommune har 100 000 kr til  informasjonstavler/skilting av severdigheter, historiske bygninger og lignende  som bør synliggjøres bedre. Dette er et engangstiltak. Historielag, andre lag/foreninger og enkeltpersoner kan søke. Send kortfatta søknad med budsjett og finansieringsplan til postmottak@steinkjer.kommune.no

Søknadsfrist 15.juni.

Spørsmål? Kontakt kommuneantikvar Robert Øfsti, telefon 404 16 115