Status og oppdateringer av meldte smittetilfeller 
 

Nye smittetilfeller legges legges ut på to steder: 

 


 


Antall smittede totalt, fordelt på kjønn og alder

Fra og med 23.09.21 kl. 12.00 oppdateres ikke denne oversikten

Totalt antall fordelt på kjønn 
Totalt antall:             291 (NB: Gjelder altså kun til og med 22.09.21 (se ovenfor).
Antall menn/gutter:  164
Antall damer/jenter: 127

Fordelt på alder: 
Under 18 år:  126
18 - 65 år:      140
Over 65 år:       25