På bildet: De 7 fra Slovenia og Eli Ringseth fra Egge Helsetun helt til høyre.

Et prosjekt som er et samarbeid mellom KUN- senter for kunnskap og likestilling og fem Slovenske partere. De ønsker å se hva som kan gjøres for å redusere ulikheter for eldre i Pomurje i Slovenia.

Prosjektmålet er å utvikle tiltak for å redusere helseforskjeller, og det skal utvikles pensjonsforberedende kurs. Det skal også utvikles kurs for å uformelle omsorgspersoner slik at de motiverer eldre til å ta aktiv del i sin egen omsorg, og være mer aktive eldre. Prosjektet vil også etablere et eget nettverk for de over 65. Dette nettverket skal motvirke sosial ekskludering og oppmuntre til fysisk aktivitet.

Slovenere_Besøk_Egge_Helsetun.jpgEgge Helsetun var et av stedene de besøkte under sitt 3 dagers besøk i Steinkjer. Her fikk de orientering om rehabilitering, velferdsteknologi og modeller for hverdagsrehabilitering. De fikk også anledning til å prøve det nye trappe-hjelpemidlet "Assistep".

De som besøkte Egge Helsetun var to representanter fra den Nasjonale eldre foreningen, to fra sykehjem, to fra et institutt som jobber med helseforskning og en fra en frivillig organisasjon som jobber med bærekraftig utvikling i kommunen.

 

Eli Ringseth
Ergoterapeut/synskontakt/prosjektleder
Dag- og døgnrehabiliteringsenheten