• Rute Vist tømmes i uke 34-35 (oppstart i slutten av uke 34)
  • Rute Lysheim tømmes i uke 34-36 (oppstart i slutten av uke 34)
  • Rute Sunnan tømmes i uke 35-36.
Vi minner om at tankene må gjøres tilgjengelige og godt synlige, gjerne med en pinne / lekt med rød merking. Høyt gress må slås og evt overdekking må tas bort.
 
Våtservietter, sanitærbind og annet avfall må ikke kastes i toalettet da dette skaper problemer først i rørene i bilen som henter slammet, og senere i gjenvinningsanlegget for avløpsslam.
 

Tjenesteenhet vann og avløp
Stina Musum