Det skal tas prøver av:

1. Fallvilt (elg, hjort, rådyr og rein) eldre enn 1 år. Viltvakta i Steinkjer har fått opplæring av Mattilsynet i Steinkjer til å ta prøver av den forelngede marg (hjerneprøver) for fallvilt i Steinkjer. I første omgang blir prøvene tatt av Mattilsynet selv. Dyr som viser symptomer på skrantesyke vil bli avlivet. Det vil da bli tatt prøver av dyret. Dyr som har CWD blir destruert.

  • Hvilke plikter har jeg dersom jeg ser et hjortevilt som er avmagret, dårlig balanse, senket hode buster seg, sikler? Dette er en såkalt B-sykdom, og du har plikt til å varsle Viltvakta (95040430) eller Mattilsynet. Ta gjerne en video av dyret, slik at du kan vise det. Viltvakta vil da rykke ut og vurdere om dyret skal avlives samt kommunisere med Mattilsynet. 

 

2. Elg, hjort, rådyr eller rein som er eldre enn 2 år (voksne dyr) skutt/slaktet under jakta/slaktesesongen som leveres til viltmottak skal det tas prøver av den forlengede marg.  

  • Prøvetaking: Jaktleder ansvarlig for å ta prøven. Prøve kan også tas på Vilteksperten i Stod dersom du ikke får til å ta prøve selv. Ta med hodet og så får du hjelp. Dersom jakta er utleid, må den som har ansvaret for utleiet informere om innsamlingen. 
  • Hva skal du ta vare på?  Jaktleder skal ta vare på hodet og indre organer i tilfelle dyret har CWD. Du skal ha oversikt over hvor du har skinnet og beina, så fremt dette ikke allerede er sendt til destruksjon gjennom innsamling av skinn. 
  • Skrotten: Skrottene som leveres inn til viltmottak blir etter prøvetaking frigitt til nedskjæring når resultatet av prøvene viser at dyret ikke har CWD. Da kan hodet kastes. Dyr som har CWD blir destruert. Dette er irregulær avgang som ikke belastes kvote. Du får nytt dyr.
  • Hvor sendes prøven? Prøver sendes inn til : Veterinærinstituttet, Avdeling TSE, Ullevålsveien 68, 0454 Oslo. Leverer du det til viltmottak, sender viltmottaket inn prøven. 
  • Hvor lang tid tar det?   Svaret kommer gjerne innen 2-4 dager etter at prøven er sendt inn. Her er det ikke noe fasitsvar. Analysemengden er stor. De som leverer inn prøve til Vilteksperten får svar på sms fra Vilteksperten
  • Hva om jeg ikke skal levere inn slaktet til viltmottak? Det er kun dyr som leveres inn til viltmottak og som er over 2 år som MÅ tas prøver av.
  • Hva om jeg leverer prøve til Vilteksperten og skjærer ned selv? Kan jeg det? Ja. Vilteksperten tar i mot prøver dersom du ønsker å sende inn prøve.Du kan skjære ned slaktet også, men vit hvor du oppbevarer hode+ inde organer.  Det er lov å sende skinn og bein til destruksjon med en gang. Dersom du ikke sender det til destruksjon: vit hvor du har det. 

 

Kjever skjæres ut og leveres som vanlig. 

 

Kommunen og Mattilsynet har arrangert to informasjonskvelder (14.09.16 og 15.09.16), hvor representanter fra vald, grunneierlag, grunneiere og jaktleder var representert. prøvetakingsmateriell ble utdelt på møtene sammen med merkelapper og esker for innsending. Prøver kan også leveres hos Mattilsynet og Vilteksperten.

Info fra Mattilsynet er tilgjengelig her

Video som viser prøvetaking er tilgjengelig her

RESULTATER:  Ingen funn av CWD i Steinkjer fram til 30.11.16 i følge Mattilsynet

 

Foto: Linn Aasnes