Oversikt over oppstart på skolene 

For utdypende informasjon kan du ta kontakt med den enkelte skole etter uke 31.

Beitstad skole
Første skoledag torsdag 18. august. 1. trinn møter kl. 09.00.
2.-7. trinn møter kl. 08.30. Dagen avsluttes kl. 1400. 
SFO åpner mandag 1. august.

Binde skole
Alle elever starter torsdag 18.august.
1.klasse: kl. 09.00-14.00
2.- 7.klasse: kl. 08.30-14.00
SFO åpner 18. august.

Byafossen skole:
Torsdag 18.08:
1. klasse kl. 09.00-14.00. Oppmøte i amfiet
 2.-7. klasse kl. 08.30-14.00                                             

Egge barneskole
Torsdag 18.august
1.trinn: kl. 09.30-13.15. Oppmøte: Tribunen på kunstgressbanen.
2. trinn: kl. 08.30-13.15.
3. trinn: kl. 08.30-13.15.
1.-3.trinn: kl. 13.15 er det leksehjelp/tilsyn i påvente av buss eller henting/gå hjem. SFO åpner kl.14.00
4.-7.trinn: kl. 08.30-14.00. 4. trinn oppmøte A-sida. 5.-7.trinn oppmøte B-sida.

Egge ungdomsskole
Alle elever starter torsdag 18.august kl.08.30.

Folla skole
Torsdag 18.08
1.-7. trinn: kl. 08.50-14.30.

Henning skole
Torsdag 18.august.
1.klasse: kl. 09.30-14.30
2.-7. klasse: 09.00-14.30
Granstubben barnehage informerer om SFO.

Kvam skole:
Torsdag 18.august.
1.klasse: kl. 09.00-14.00. Oppmøte bak skolen på steintrappa.
2.-7.klasse: kl. 08.30-14.00.
SFO åpner 18.august.

Lø skole
Oppstart 18.august.
Oppmøte bak skolen.
1.-4. klasse: kl. 08.30-13.15
5.-6. klasse: kl. 08.30-14.00
7. klasse kl. 08.30-14.45
SFO åpner 1. august.

Malm skole
Torsdag 18.08
2.-10. trinn: kl. 08.25 - 14.00
1 trinn: kl. 09.30 -14.00
SFO åpner 1. august

Mære skole
Torsdag 18. august
2-7 trinn møter i skolegården kl. 0830.
1 trinn møter kl. 09.00 ved inngang til SFO og 1 og 2 trinn.
SFO åpner 1. august.

Ogndal skole
Torsdag 18.august.
1.klasse kl. 09.00-13.30
2.- 7.klasse: kl. 08.00-13.30
SFO åpner 11.august

Steinkjer skole
Alle elever starter torsdag 18.august.
1.trinn: kl. 09.00-13.15.
2.- 4.trinn kl. 08.30-13.15.
5.-7. trinn kl. 08.30-14.00.
Oppmøte for alle i skolegården.
SFO åpner 1. august. Egen påmelding i perioden 01.08 tom 12.08.


Steinkjer ungdomsskole
Alle elevene starter torsdag 18.august kl. 08.30

Steinkjer voksenopplæring
Alle deltakere starter mandag 22. august.
Norskopplæring kl. 08.30
Grunnskoledeltakere: kl. 11.30