SKOLE

SKOLESTART

ANNEN INFORMASJON

Beitstad skole

Elevene møter torsdag 15. august
1. trinn møter inne i amfiet kl. 09:00 og slutter kl. 14:00
2.-7. trinn møter kl. 08:30 og slutter kl. 14:00.

SFO åpner 5. august. Planleggingsdager SFO 12. august og 13. august  

Binde skole

Elevene i 2.-7.trinn møter torsdag 15.08. kl. 08.30-14.00.
1.trinn møter kl 0900, møter utenfor småskolebygget.

SFO 15.08. (07.15-08.15) og (14.00-16.30)

Byafossen skole

Elevene møter torsdag 15.08.19
1. trinn møter kl. 09.00. Oppmøte i amfiet.
2.-7. trinn møter til ordinær tid, kl. 08.30.
Skoledagen avsluttes kl. 14.00 for alle elever.
SFO har åpent fra kl. 14.00

 

Egge barneskole

Torsdag 15.8

1. Trinn: 9.00 på kunstgressbanens amfi. 

2.-7.trinn oppmøte kl. 8.30: 

2. trinn møter utenfor SFO

3.-4.trinn: A-sida

5.-7.trinn: B-sida

 

Egge ungdomsskole

Elevene møter torsdag 15.08. kl.08.30

 

Henning skole

Elevene møter torsdag 15.08.

1. trinn starter kl. 10.00.

2.-7. trinn starter kl. 9.00.

Skoledagen avsluttes kl. 14.30 for alle elever.

 

Kvam skole

Elevene møter torsdag 15.08. kl. 08.30.

SFO åpner 15.08.

Lø skole

Elevene møter torsdag 15.08. kl. 08.30.

1.-4. trinn slutter kl. 13.15.

5.-6. trinn slutter 14.00.

7. trinn slutter 14.45.

SFO stengt 12. og 13. august

Mære skole

Elevene møter torsdag 15. 08.
1. trinn kl. 09.00, oppmøte i samfunnshussalen.
2.-4. trinn kl. 08.30, oppmøte i skolegården.
5.-7. trinn kl. 08.15, oppmøte i skolegården.

Foresatte som følger elever bes om å parkere ved Coop Extra.

Ogndal skole

Elevene møter torsdag 15.08. kl. 08.00, samling i skolegården.

SFO åpen 13. og 14.08.

Steinkjer skole

Velkommen til nye Steinkjer skole:
Elever: 15.08:
  
1. årstrinn: kl 09.00  Oppmøte v/ute-amfiet ved inngang 1-2.

2. -7. trinn: kl. 08.30 Oppmøte i uteamfiet i skolegården.

SFO er stengt 12.  og 13. august.

 

Steinkjer ungdomsskole

Elevene møter torsdag 15.august kl.08.30.   
8. trinn møter foran gammel hovedinngang.

 

Steinkjer voksenopplæring

Torsdag 15. august

Grunnskolen møter i auditoriet, Campus, Idrettens hus, 1. etg. kl. 8.30

Norskopplæring møter i auditoriet, Campus, Idrettens hus, 1. etg. kl. 11.30

 

Steinkjer kulturskole

  • Elever musikkfag møter fra mandag 19.8.
  • Elever gruppefagene dans/kunst/teater/sirkus møter fra 26.8.

Det er ønskelig at foresatte til nye elever møter med elevene til første time.

 

Steinkjer Montessoriskole

Elevene møter torsdag 15.08. kl. 08.30.

 

Folla skole

Skolestart torsdag 15.8

Elevene møter til vanlig tid kl 08.50
1.trinn møter utenfor 1.trinns-inngangen

 

Malm skole

Skolestart 15.82.-4.kl Møter kl 8.25 v/inngang småtrinn
5.-7.kl møter kl 8.25 v/inngang mellomtrinn
8.-10.kl møter kl 8.25 v/inngang ungdomstrinn

1.kl møter kl 11.30 v/inngang småtrinn

Alle klasser er ferdig kl 14.

 

SFO har ordinær åpningstid. (6.45-8.25 og 14-16)

 

 

Alle elever og ansatte ønskes vel møtt til et nytt skoleår.

 

Sektorleder skole