SKOLE

SKOLESTART

ANNEN INFORMASJON

Skolestartstidspunkter

Beitstad skole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn møter i amfiet kl. 09.00 og slutter kl. 14.00.

2.-7. trinn møter kl. 08.30 og slutter kl. 14.00.

 

Binde skole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.30-14.00.

SFO 16.08. (07.15-08.15) og (14.00-16.30)

Byafossen skole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn starter kl. 09.00

2.-7. trinn starter kl. 08.30

Skoledagen avsluttes kl. 14.00 for alle elever.

SFO åpner 01.08.

Egge barneskole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn møter ved inngang til gymsalen i sokkelen kl. 09.30.

2. trinn møter kl. 08.30 ved SFO-bygget.

3.-5. trinn møter kl. 08.30 ved hovedbygget, inngang A.

6.-7. trinn møter kl. 08.30 ved hovedbygget, inngang B.

Skoledagen varer til kl. 14.00 for alle elevene (inklusive leksehjelp 1.-4. trinn).

 

Egge ungdomsskole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.30.

 

Henning skole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn starter kl. 10.00.

2.-7. trinn starter kl. 9.00.

Skoledagen avsluttes kl. 14.30 for alle elever.

 

Kvam skole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.30.

SFO åpner 16.08.

Lø skole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.30.

1.-4. trinn slutter kl. 13.15. 5.-7. trinn slutter 14.00.

SFO åpen 16.08. fra kl. 13.15

Mære skole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn kl. 09.00, oppmøte i samfunnshussalen.

2.-4. trinn kl. 08.30, oppmøte i skolegården.

5.-7. trinn kl. 08.15, oppmøte i skolegården.

Foresatte som følger elever bes om å parkere ved Coop Extra.

Ogndal skole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.00, samling i skolegården.

SFO åpner 15.08.

Steinkjer skole

Elevene møter onsdag 16.08.

1. trinn: kl. 09.00. Oppmøte ved barnehagen ved gamle Fagerheim skole.

2.-7. trinn: kl. 08.30. Oppmøte ved ny brakke.

For de som ønsker buss for eleven, så går det buss fra Skolegata kl. 08.15 til Fagerheim.

For de som ønsker å kjøre sjøl, henvises til parkeringsplass lengst øst, mot Ogndal.

Retur i buss fra Fagerheim for alle trinn kl. 13.20. For øvrig vises til informasjon om transport mellom Steinkjer sentrum og Fagerheim sendt alle foreldre på e-post, og på kommunens hjemmeside.

SFO i gamle Fagerheim barnehage. 

SFO er stengt 10. og 11.08.

 

Steinkjer ungdomsskole

Elevene møter onsdag 16.08. kl.08.30.   

8. trinn møter foran gammel hovedinngang.

 

Steinkjer voksenopplæring

Steinkjer voksenopplæring samles i en avdeling fra august, i idrettens hus på campus.

Inntakssamtaler for nye deltakere er torsdag 10.august kl. 08.30.

Deltakerne starter i uke 33. Brev sendes ut til alle.

 

Steinkjer kulturskole

Elevene møter mandag 21.08.

Det er ønskelig at foresatte møter med elevene til første time.

 

Steinkjer Montessoriskole

Elevene møter onsdag 16.08. kl. 08.30.

 

 

   

Alle elever og ansatte ønskes vel møtt til et nytt skoleår.

Oppvekstsjef