Beitstad skole

Elever: 17.08:
1. klasse møter i amfiet kl 09:00, skoleslutt kl 13:15
2.-7. klasse møter kl 08:30, skoleslutt 13:15

Binde skole

Elever: 17.08: 
1.klasse (09.00-14.00)
2.-7.klasse (08.30-14.00)
SFO:      17.08:  (07.15-08.15) – (14.00-16.30)

Byafossen skole

Elever: 17.08:
2. -7. klasse starter kl. 08.30
1. klasse starter kl. 09.00
Skoledagen avsluttes kl. 13.00 for alle elever.

Egge barneskole

Elever: 17.08.
1.klasse møter ved inngang til gymsalen i sokkelen  kl 0930.
2.klasse møter kl. 0830 ved SFO-bygget.
3.-5.klasse møter kl. 0830 ved hovedbygget inngang A.
6.-7.klasse møter kl. 0830 ved hovedbygget inngang B.
Skoledagen varer til kl. 13.15 for alle elevene.

Egge ungdomsskole

Elever:  17.08 kl.08.30

Kvam skole

Elever:  17.08 kl. 08.30
SFO:      Åpner 18. august

Lø skole:

Elever: 17.08. Alle klasser kl. 8.30. 1. klasse slutter kl. 12.
SFO åpen fra kl 12.

Mære skole

Elever: 17.08:  
2-7 klasse kl. 08.30, oppmøte i skolegården.
1. klasse kl. 09.30, oppmøte i samfunnshussalen.
Foresatte som følger elever bes om å parkere ved Coop extra                              

Ogndal skole

Elever: 17.08. kl 08.00, samling i skolegården.
SFO stengt 13.08.

Skarpnes skole

Elever: 17. 08. kl.09.00 – 13.30

Steinkjer skole

Elever: 17.08:
2. – 6. klasse   kl. 08.30
7. klasse etter avtale/leirskole
1.klasse  kl. 09.00
SFO er åpen fra 03.08 kl. 07.30,  SFO er stengt 10. og 13. 08.

Steinkjer ungdomsskole

Elever:  17.08. kl.08.30

Steinkjer voksenopplæring

Elever: 17.08. kl 09.00 i kantina  på idrettsbygget, Campus 
Kveldskurs starter 18.08., egne brev vil bli sendt ut.

Steinkjer Kulturskole

Elever: 17.08.
Det er ønskelig at foresatte møter med elevene til første time.

Steinkjer Montessoriskole

Elever: 17.08. kl 08:30

 

Alle elever og ansatte ønskes vel møtt til et nytt skoleår.


Oppvekstsjefen