Skolefritidsordning (SFO) - betalingssatser 2022

Fra 1 time t.o.m. 6 timer pr. uke                                       kr.   1.290, - pr. mnd.
Over 6 timer pr. uke t.o.m. 12 timer pr. uke                      kr.   2.200, - pr. mnd.
Over 12 timer pr. uke t.o.m. 18 timer pr. uke                    kr.   2.920, - pr. mnd.

Enkelttimer                                                                       kr.         50,- pr. time
Dagkjøp                                                                            kr.       205,- pr. dag
(Gjelder de dagene som skolefritidsordningen har åpent på skolefrie dager).

For barn med særskilte behov som får SFO tilbud på 5-7 trinn innvilges betalingsfritak.
Det gis ikke søskenmoderasjon.

Evt. kostpenger kommer i tillegg og fastsettes ved den enkelte skole etter selvkost.