Her finner du informasjon om saksgang ved behov for spesialundervisning. Saksgangen er inndelt i 6 faser, jf. bokser under.

De ulike fasene er linket til Utdanningsdirektoratets sider hvor det gis utfyllende informasjon.

Steinkjer kommunes frister i saksbehandlingen er angitt i boksene for de ulike fasene.

                                         FASE 1                                          

Du tror at eleven ikke får tilfredstillende utbytte

Skolen iverksetter tiltak.

 

                                          FASE 2                                          

Skolen sender henvisning til PPT

Henvisningsskjema ligger i Oppad Sikker Arbeidsflyt

 

                                           FASE 3                                         

PPT gjør en sakkyndig vurdering

Frist: Fortløpende. Senest innen 1.april for kommende skoleår.

 

                                         FASE 4                                            

Vurdering av retten til spesialundervisning

Frist: Enkeltvedtak gjøres fortløpende. Senest innen 15. mai for kommende skoleår.

 

                                            FASE 5                                         

Eleven får spesialundervisning

Frist: Fortløpende. IOP innen 1. oktober.

 

                                        FASE 6                                          

Skolen evaluerer og vurderer veien videre

Frist: Skriftlig vurdering for elever som skal ha ny sakkyndig vurdering. 1. februar.

 

                         TIL DEG SOM FORELDER                         

Spesialundervisning til deg som forelder

Spesialundervisning på flere språk

Henvisningsskjema (må kun brukes av foreldre/foresatte)