I forbindelse med stenging av skoler og barnehager, melder Helsedirektoratet at det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt. ​ 

Slik vil tiltakene bli

 • Foreldre/foresatte som har jobber som kommer inn under funksjonene som er satt opp av Helsedirektoratet (se under), melder til styrer på barnehagen eller rektor på skolen barnet går i. Dette gjelder i utgangspunktet foreldre/foresatte der begge har jobber med en kritisk samfunnsfunksjon. Arbeidsgiver må bekrefte behovet for at den aktuelle ansatte må være på jobb.
 • Det vil bli etablert et barnehage/skoletilbud ved den aktuelle enhet for barnet/eleven. Dette gjelder i utgangspunktet for barn i barnehagen og elever til og med 4. trinn.
 • Tilbudet i hver barnehage og skole skal organiseres på en slik måte at det blir få barn på hver gruppe.
 • Kommunen henstiller foreldre i målgruppen til å finne andre eller supplerende løsninger der det er mulig.
 • Tilbudet gjelder også for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Er du berørt? Se oversikt

Disse funkjsonene anses som kritiske av helsedirektoratet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Les mer om  helsedirektoratets tiltak her: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-har-vedtatt-omfattende-tiltak-for-a-hindre-spredning-av-covid-19

 

·       

·     

 

Informasjon og tiltak er drøftet med kommuneoverlegen.