NB: Klikk på kartet og strekningen som stenges er merket med blått.

Dette skjer i forbindelse med rehabilitering av vann og avløpsledninger i vegen. Øvre del av Skjeftevegen, strekningen mellom Tranavegen og Trøavegen vil fortsatt være åpen for trafikk  fram til gravearbeidet i nedre del er ferdigstilt.

Skjeftevegen forblir stengt for gjennomkjøring fram til månedsskifte mars/april 2018. Omkjøring vil bli skiltet. Etter at gravearbeidet er ferdigstilt vil vegen opprustes med kantstein og asfalt. Arbeidet skal være ferdigstilt og vegen åpnet for vanlig trafikk inne 19.10.2018.

Vi oppfordrer alle til kjøre sakte og være spesielt oppmerksomme når dere ferdes i nærheten av gravearbeidet

 

Svein Øyvind Hovland
Tjenesteenhet Utbygging