Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har i dag. Skatteetaten får da et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter ovennevnte dato er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode 
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav 
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Se mer informasjon på skatteetaten.no.

Kontakt
Alle henvendelser skal gå til Skatteetaten på telefon 800 80 000

Se også annen kontaktinformasjon på deres nettside: www.skatteetaten.no/kontakt