Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunene har hatt tidligere.


Skatteetaten har da et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter ovennevnte dato er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som ervoverført til Skatteetaten er blant annet:

  • innkreving av restskatt
  • skatt til gode 
  • tilleggsforskudd
  • forskuddstrekk
  • arbeidsgiveravgift
  • motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav 
  • skatteattester
  • konto-/saldoutskrift for skatt og avgift

Se mer informasjon på skatteetaten.no.

Kontakt
Alle henvendelser skal gå til Skatteetaten på telefon 800 80 000

Se også annen kontaktinformasjon på deres nettside: www.skatteetaten.no/kontakt