Innbetaling
Skatt, arbeidsgiveravgift m.m. skal innbetales til konto for skatt tilhørende den kommunen der skattyter/arbeidsgiver er registrert.

Skattekontonummer
Verran kommune 6345 06 17247
Inderøy kommune 6345 06 17565
Steinkjer kommune 6345 06 17026
Snåsa kommune 6345 06 17360
 
For beregning av KID-nummer
Se www.skatteetaten.no
 
Skjema og mer informasjon

Ansatte
Navn Tittel Telefon
Skatteoppkreverkontoret Sentralnummer skatt 93266142
Anne Bådsvik Skatteoppkrever/særnamsmann 98244084
Morten Blomset Johnsen Saksbehandler 98244083
Kjerstin Ronæs Moe Saksbehandler 98244082
Lene Kristin Staven Saksbehandler 98244081