Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontor er et interkommunalt samarbeid opprettet av kommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Verran kommune er vertskommune for samarbeidsordningen.

Til Inn-Trøndelag skatteoppkreverkontors hjemmeside.