Da ber vi deg innstendig om å ikke komme på besøk dersom du har symptomer som er forenlig med Covid-19. Har du symptomer, bør du teste deg og utsette besøket til du er frisk.

Årsaken er at en av våre aller viktigste oppgaver under pandemien er å skjerme våre mest sårbare, da de er utsatte for alvorlig sykdom og død. Stadig flere har ukjente smitteveier, og vi ser økende press på helsetjenestene både på sykehusene og i kommunene. 

Se mer detaljert informasjon ang. besøk på institusjon, i omsorgsbolig eller de som har hjemmetjenester her.