Tlf 74 16 33 80, fax 74 16 31 60 

Besøksadresse: Fyrgata 3, 7714 Steinkjer. 

Postadresse: Boks 244, 7703 STEINKJER 

For mer informasjon:
Se legekontorets egen nettside