A A
bildecollage med steinkjerlogo og diverse andre bilder
Ogndal skole

Mer om skolefritidsordningen..

Opptak til skolefritidsordning foretas hvert år. Plassene kunngjøres i lokalpressen og via kommunens internettside.
Søknadsfrist er 10. mars.