A A
bildecollage med steinkjerlogo og diverse andre bilder
Sem skole - nedlagt 2012

Sem skole har en privat SFO - ordning

Sem skole og Følling barnehage har en samarbeidsavtale angående SFO. Barnehagen har driftsansvaret, mens skolen har det formelle ansvaret.