Alle barneskolene har skolefritidsordning - se oversikt over skoler i Steinkjer. Opptak til skolefritidsordning foretas hvert år og opptaket gjelder for ett skoleår. Det må søkes hvert skoleår. Åpningstiden varierer fra skole til skole.

I søknadsportalen for SFO og barnehage kan du;

  • søke om ny SFO- eller barnehageplass
  • søke om endring av oppholdstid
  • søke om overflytting av barnehageplass
  • oppsigelse av plass

Til søknadsportalen


Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Endringer i opplæringsloven i forhold til makspris i SFO gjør at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

Se mer informasjon og link til skjema her