Søknadsskjema SFO

MIN ID-skjema blir preutfylt for foresatt som logger inn.
Søknadsfrist 2020-2021 er 10.mars 2020.

Søknadsskjema om du IKKE har norsk personnummer (Application)

  • Alle barneskolene har skolefritidsordning- oversikt over skoler i Steinkjer.
  • Opptak til skolefritidsordning foretas hvert år.
  • Opptak av barn gjelder for ett skoleår, og det må søkes hvert skoleår.
  • Åpningstiden varierer fra skole til skole.

  (Fjernhjelp Oppad - Opptak, Plassering, Faktura) (Link til hjelpeverktøy)