Alle barneskolene har skolefritidsordning - se oversikt over skoler i Steinkjer. Åpningstiden varierer fra skole til skole.

  • Søknad om opptak gjøres elektronisk innen 10. mars.
  • Alle grunnskoleelever på 1.-4.årstrinn skal ha mulighet for plass i SFO.
  • Barn med særskilte behov på 5.-7.årstrinn kan også delta i ordningen.
  • Søknad og opptak gjelder til tildelt plass sies opp.

I søknadsportalen for SFO og barnehage kan du;

  • Søke om ny SFO- eller barnehageplass
  • Søke om endring av oppholdstid
  • Søke om overflytting av barnehageplass
  • Oppsigelse av plass

Til søknadsportalen


Søknad om redusert foreldrebetaling i SFO

Endringer i opplæringsloven i forhold til makspris i SFO gjør at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.

Se mer informasjon og link til skjema her