LOVVERK OG SENTRALE FØRINGER                     

 

                             LOKALE RETNINGSLINJER                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årshjul spesialpedagogisk arbeid i barnehage og skole

Koordinerende enhet, Steinkjer kommune: http://www.steinkjer.kommune.no/koordinerende-enhet.522603-73600.html

Skjema for henvisning til PPT – før skole

Skjema for henvisning til PPT – skole

Skjema for henvisning til PPT – voksne