Deltagere fra 5 kommuner fikk interessante og lærerike foredrag som ga sterke inntrykk. Disse foredragene er viktige bidrag til kommunens kompetanseoppbygging på området.

Mange flere deltagere ønskes velkommen til neste års årlige seminar.

Se handllingsplanen mot vold i nære relasjoner

Bildet: Foredrag om kjønnslemlestelse v/Justina Amidu RVTS, Region-Midt.

 

Astrid Selset
konsulent