Formålet med prosjektet i Steinkjer var å lage et konsept til bruk i arbeidet med å stimulere kommunale leietakere til å skape en egen boligkarriere. Som en del av prosjektet inviterer vi til erfaringskonferanse.


Tid og sted: Onsdag 30. oktober 2013 kl. 09.30 – 14.30, Steinkjer rådhus


Målgruppe: Bosettingskommuner i Nord-Trøndelag, ansatte som arbeider med flyktninger/andre vanskeligstilte, kommunale boliger, husbankordningene m.v.


Konferansen er gratis og det blir servert lunsj.


Påmeldingsfrist:  21. oktober.  Se skjema nedenfor.

 

Program for dagen:

09.30- 10.00: Kaffe og registrering

10.00-10.15: Velkommen til Steinkjer kommune

10.15-10.45: "Helhetlig bruk av Husbankens virkemidler"

                     v/ Torhild Berg Skjetne, Husbanken

11.00-11.45: "Metoder og verktøy i arbeidet mot en selvstendig boligkarriere"

                      v/Sindre Monsholm, Volda Kommune      

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.00: Boligkarriere hos etniske minoriteter        

                     v/Maria K. Hlimi, Trondheim Kommune

13.00-13.45: Boveiledning, v/Kristin Myklebust Ålesund Kommunale foretak

13.45-14.00: Pause

14.00-14.30: Privat leie, prosjekt Trondheim kommune v/ Toril M. Skjei


PÅMELDING: