Se mer informasjon om skuespillet på kulturhusets hjemmeside.