Bildet til høyre: Enhetsleder Marthe PersgårdMarthe Persgård

Omsorgssjef Iren Hovstein Haugen innledet med å ønske velkommen og noen ord om de store sammenhengene i kommunen, enhetsleder Marthe Persgård tok så over og snakket litt mer i dybden om hvilke forventninger som ligger på den som er ansatt hos oss og hun gikk også gjennom stillingsbeskrivelsen for fagarbeider.


Hovedforelesningen på fagdagen var det nytilsatt samhandlingssjef i Helse nord- Trøndelag, Eli Hansen, som sto for. Og på nord-norsk vis snakket hun "rett fra lævra" om samhandling og arbeidsmiljø.   
 "Svaret er JA – hva var spørsmålet"  -  Lurer du på dette dreier seg om? Spør oss som var der.
66 fagarbeidere fra omsorgsavdelingen fikk med seg dette fyrverkeriet av en dame, og de som ikke fikk sjansen i dag kan møte opp 9. september for da kommer hun tilbake.
 
Elin Jegersen
avdeling for omsorg