Steinkjer kommune og Nasjonalforeningen for folkehelsen har signert en samarbeidsavtale om et mer demensvennlig samfunn. Avtalen ble signert av ordfører Anne Berit Lein og Heidi Wang, leder av Steinkjer demensforening, på vegne av generalsekretæren for Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Det er mange som får demens, og det vil bli stadig flere i årene som kommer. I Steinkjer ønsker vi å gi de som får demens mulighet til å være aktive og selvhjulpne så lenge som mulig gjennom enkle tiltak i nærmiljøet.

Vi ønsker å legge til rette for et mer demensvennlig samfunn, slik at mennesker med demens kan møte forståelse, respekt og støtte, ha mulighet til å være inkludert og delta i hverdagsaktiviteter som å handle, bruke offentlig transport, ta en taxi, delta i kulturaktiviteter og lignende.

I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer vi til å kjøre et digitalt opplæringstilbud til næringer, tjenester, organisasjoner, bransjer mv. som ledd i at Steinkjer skal bli et mer demensvennlig samfunn.

Kampanjen har en logo som kan brukes av kommunen, i tilknytning til butikker, servicetorg og andre som har gjennomført opplæringen og deltar i kampanjen.

Steinkjer som demensvennlig samfunn er nedfelt i handlingsplan for demensomsorgen i Steinkjer.

 

På bildet:
Fremst fra venstre: Tore Kristiansen, hovedutvalgsleder Helse og omsorg, Anne Berit Lein, ordfører, Heidi Wang, leder i Steinkjer demensforening.
Bak fra venstre: Anita Ulstad, helsesjeg, Brit Eli Holan Nordal, sektorleder institusjon og rehabilitering, Gunn Nordgård, demenskoordinator og Målfrid Tessem, Steinkjer demensforening.