Overgang mellom barnehage og skole var tema for dagen som ble gjennomført i Weidemannsalen på rådhuset. De tre enhetene i Beitstad krets har fra før et godt samarbeid som de har intensjoner om å bygge videre på for å oppnå enda bedre oppvekstforhold.

Intro_Radhussalen_600x450.jpg

De ansatte ved barnehagene og skolen har tro på at samarbeid om overgangsfasen, bygd på viktige erfaringer fra både skole og barnehage, til sammen vil bidra til et styrket tilbud til de yngste innbyggerne i bygda.