Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
29. november kl. 08:30

KORONA - INFORMASJONSSIDER

Les mer... clear

Salgs- og skjenkebevilling - betalingssatser 2021

I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr*)

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr 4700.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1700 for salg og kr 5300 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 390 pr. gang.

 

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven                                                     kr. 400,- *)
Prøveavlegging i henhold til serveringsloven                                                kr. 400,- *)

*) Reguleres etter statlige satser.