Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgs- og skjenkebevilling - betalingssatser 2018

I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr *):

Bevillingsgebyret utgjør pr år minimum kr 1 570,- for salg og kr 4 900,- for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 350,- pr gang (2017-tall)

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven:                  kr 400,- *)
Prøveavlegging i henhold til serveringsloven:             kr 400,- *)

*) Reguleres etter statlige satser.

Tips en venn Skriv ut