Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgs- og skjenkebevilling - betalingssatser 2019

I henhold til forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. fastsettes følgende gebyr*)

Årlig tilsynsavgift fra salgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater til forbruker på kr 4580,-.

Fra midlertidige salgssteder kan tilsynsmyndigheten kreve en årlig tilsynsavgift på 1220 kroner.

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr 1660 for salg og kr 5200 for skjenking. Bevillingsmyndigheten kan likevel i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. For ambulerende bevilling kan bevillingsmyndigheten kreve et gebyr på inntil kr 370 pr. gang. 

Prøveavlegging i henhold til alkoholloven                            kr. 400,- *)
Prøveavlegging i henhold til serveringsloven                       kr. 400,- *)

*) Reguleres etter statlige satser.

Tips en venn Skriv ut