Dette omfatter både nyanlegg og anlegg som rehabiliteres. De krav som her stilles gjelder både for rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer. De "tekniske" rutinene omfatter først og fremst veg, vann og avløp. Men de generell rutinene omfatter alle fagområder. Disse rutinene gjelder både for anlegg som bygges ut i kommunal regi og for anlegg som bygges ut av private og hvor kommunen etterpå overtar anleggene.

Til alle rutinene