Rus og psykisk helsetjenestes lavterskel, oppfølgende og oppsøkende tjeneste for rusmiddelavhengige. Tjenesten ligger i Bogavegen 2.

Tjenesten er et tilbud til mennesker med rusrelaterte problemer, samt pårørende og samarbeidspartnere.

Vi tilbyr råd, veiledning, informasjon og støttesamtaler, og viser vei til hjelpetiltak lokalt eller i spesialisthelsetjenesten. Tjenesten jobber både både oppfølgende og oppsøkende, samt at den drifter Helsestasjonen for rusmiddelavhengige. Tjenesten har også egen boveilleder.

Rushenvendelser mandag- fredag kl 08.00 - 15.30 til følgende kontaktpersoner:

 • Hanne Våg (fagansvarlig rus) 46 42 94 42
 • Espen Dahl (sosionom) 45 26 28 12
 • Nan Kristin Brede (miljøterapeut)  47 97 68 57
 • Jan Einar Lundereng (boveileder) 48 95 94 27
 • Bjørn Atle Blengsli (tjenesteenhetsleder) 92 45 23 78

 Du kan også ringe den landsdekkende opplysningstjenesten: 08588.

Rustjenestens rehabilitering og kvalifiseringstiltak har adresse Jæktemsgata 6.

Et tilbud til personer som av ulike årsaker står utenfor skole- og arbeidsliv, og som ønsker bistand og oppfølging for å komme i en mer tilfredsstillende livssituasjon. Personer som vil ut av rusavhengighet er en prioritert målgruppe i tiltaket.

Henvendelser mandag- fredag kl. 08.00 - 15.30 til følgende kontaktpersoner:

Siri Ballo (fagansvarlig)                                   48 23 78 66
Tine Kristiansen Tessem (miljøterapeut)         47 47 15 08
Hallvar Wahl (arbeidsleder)                             47 71 66 37
Bjørn Atle Blengsli (tjenesteenhetsleder)        92 45 23 78

 

Psykisk helsetjeneste

Psykisk helsetjeneste er et gratis tilbud til kommunens innbyggere fra 16 år. 
Vi er tilgjengelig mandag - fredag fra kl. 08.00 til kl. 15.30

Trude Ringseth, psykiatrisk sykepleier
Tlf: 46 42 98 69
E-post: Trude.Ringseth@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg.

Ellen Benedicte Jørem, psykolog
Tlf: 47 97 15 70 
E-post: Ellen.Benedicte.Jorem@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg.

Rune Morten Lorvik, spesialvernepleier, jobber med ROP( rus og psykiatri)
Tlf: 94 78 47 69
E-post: Rune.Morten.Lorvik@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg.

May-Britt Nyborg, spes.sykepleier 
Tlf: 47 69 93 56  
E-post: may-britt.nyborg@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg.

Ellin Rennan, psykiatrisk sykepleier / fagansvarlig
Tlf: 46 43 01 50
E-post: Ellin.Rennan@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg.

Morten Westvik, psykiatrisk sykepleier/kognitiv terapeut,  Rask Psykisk Helsehjelp
Tlf: 47 47 15 32
E-post: Morten.Westvik@steinkjer.kommune.no
Besøksadresse: Meierigården 3 etg. 

Bjørn Atle Blengsli, tjenesteenhetsleder
Tlf: 92 45 23 78
E-post. Bjorn.Atle.Blengsli@steinkjer.kommune.no

 

Hva kan vi tilby?

 • Oppfølging av langtidssyke over tid med samtaler og ulike former for støtte
 • Kartlegging av behov og tilrettelegging av andre tjenester
 • Bistand til mennesker med psykiske utfordringer over en kortere eller lengre periode
 • Bistand til personer som har hatt samarbeid med spesialisthelsetjenesten, og behøver videre oppfølging
 • Avpasset hjelp etter brukerens behov
 • Veiledning til andre samarbeidspartnere
 • Rask Psykisk Helsehjelp nås på egne tlf.nr: 47 47 15 32 og 47 69 96 56


Psykisk helsetjenestes dagtilbud, Leiret psykisk helse

Leiret psykisk helse er den Rus og psykisk helsetjenestes dagtilbud for mennesker med psykiske lidelser. Tilbudet gir et arbeids- og aktivitetstilbud til mennesker med psykiske lidelser.
Besøksadresse: Mestring og oppfølging, Jæktsmedgata 6, 7725 Steinkjer
Tlf: 91 64 71 62