Manufakturforretninga Rolf Hanssen AS ble etablert i 1906. Våren 1940 fikk eierne, Gunnar og Asbjørn Hanssen, den samme utfordringa som alle andre forretningsfolk i Steinkjer: En arkitekt til å tegne en ny forretningsgård. De mente å huske at faren, Rolf Hanssen, (1874-1939), hadde en forretningsforbindelse som visstnok hadde en svigersønn som visstnok var arkitekt.

Det stemte. I august 1940 kom den unge, meget lovende arkitekten Sverre Olsen (1903-1950) til ruinbyen for å tegne Rolf Hanssen-gården. Han fikk en hel by i fanget og brukte resten av sitt liv her. Først i 1946 kunne han begynne å tegne Kongens gate 28, den mest moderne manufakturforretning nord for Dovre da den åpna i 1948. Han tegna alt, fra plan og fasader til glassdisker med spesialinnredning for trådsneller og knappenåler og det flotte neonskiltet med en isbjørn på toppen. I 1958 flytta butikken til Kongens gate 38. Steinkjer kommunale e-verk/Nord-Trøndelag e-verk overtok lokalene til 1996. Deretter var det bokhandel fram til 2009.

I 1948 leide Math. Strands kolonialbutikk og A/S Teddy tobakksbutikk lokaler langs Kongens gate, mens Karl Følstads jernvareforretning vendte ut mot Torget.

Les mer om arkitekten Sverre Olsen her.

Historiske fotografier av Rolf Hanssen-gården.

Rolf Hanssen-gården (Steinkjerleksikonet)

Les mer om Rolf Hanssen her (Steinkjerleksikonet)

Firmaet Rolf Hanssen AS (Steinkjerleksikonet)

Olsens tegninger av Rolf Hanssen-gården kommer.