Bildet: Ordfører Bjørn Arild Gram, Nerminka Sehic Viteskic og Daroysh Shahvand Shirazi.

Alle folkevalgte med innvandrerbakgrunn fra hvert kommunestyre og fylkesting i Norge var av KS og Stortinget invitert til første samling for å skape en møteplass der kommunestyre- og fylkestingsrepresentanter med innvandrerbakgrunn får dele sine erfaringer. 

Fra Steinkjer deltok Daroysh Shahvand Shirazi  og fra Nord Trøndelag fylkeskommune deltok Nerminka Sehic Viteskic som også har vært kommunestyrerepresentant i Steinkjer kommune. Ordføreren i Steinkjer deltok som nestleder i KS. Alle tre er å finne på bildet fra arrangementet

Les mer om saken her