Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. oktober kl. 09:30

KORONA - INFORMASJON OM TILTAK OG VAKSINERING

Les mer... clear

Renovasjon - betalingssatser 2021

Ordinære:

 

 

Eks mva

Inkl mva

 

1.1

240 L restavfall + mat, plast og papir/papp (standard abonn.)              

3.040      

3.800

 

1.2

140 L restavfall + mat, plast og papir/papp

2.788

3.485

 

1.3

360 L restavfall + mat, plast og papir/papp

3.868

4.835

 

1.4

Minst 3 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner

2.912

3.640

 

1.5

Minst 6 abonnement med felles hentepunkt – alle fraksjoner

2.576

3.220

 

1.6

Bringeordning alle fraksjoner

2.356

2.945

 

1.7

Hytte – fritidsrenovasjon

856

1.070

 

 

 

 

 

 

 

Rabatt for hjemmekompostering / bruk av gjødselkjeller (gjelder alternativ 1.1 , 1.2 og 1.3)

312

390

 

 

Levering av husholdningsavfall på Tranamarka er inkl. i gebyret, men dette gjelder ordinære mengder, med ordinært  Husholdningsavfall.

 

 

 

 

Diverse:

2.1

Utkjøring/bytte av beholder (endring/stopp i abonnement)

(Alle kan selv levere/hente ny beholder på Tranamarka gratis)

280

350

 

2.2

Henting ved kjøring på privat veg etter søknad

616

770

 

2.3

Henting ved husvegg etter søknad:

 

 

 

 

Henteavstand inntil 10 m

500

625

*

 

Henteavstand 11 – 15 m

700

875

*

 

Henteavstand 16 – 20 m

1050

1313

*

 

 

 

 

 

2.4

Grønn tilleggssekk for restavfall (kjøpes i butikk)

48

60

*

2.5

Ved bestilling av ekstratur for henting – pr påbegynte time
(Pga ikke hentet i rute som følge av innparkering mv)
Ved bestilling av ekstratur for henting, vil også fraksjonspris i hht
prisliste for næring faktureres

1.110

1.375

 

 

Ved ulovlig hensetting av avfall faktureres medgått tid til befaring, henting, opprydding og videre håndtering av avfallet i hht Forurensningsloven.

 

 

 

 

 

Årsgebyr husholdningsgebyr økes med 4 % fra 2020 - 2021.
Noen gebyr holdes uforandret (*)