Gode relasjoner mellom barn og voksne er avgjørende  for et godt barnehage- og skolemiljø.

Spurkeland2.jpg