Kurset er to timer hver fredag fra januar i 2018 og blir på Campus på møterommet i tredje etasje. 

Målet er å skaffe 4 -10 frivillige og rekruttere nye fremover. Tidligere pedagoger eller ikke-pedagoger. Kurset skal trygge de frivillige i å lære bort norsk til integreringsmotaksdeltakere. 

Norsktreningen er tenkt på biblioteket mandag og torsdag.

Deltakerne er de som ikke har rett og plikt til norskopplæring, de som ikke kan ut i ordinær språkpraksis. Deltakerne går i gr.3, de er fra modul 2 og 3.

Se mer informasjon på Kompetanse Norge sin nettside.


Kontaktinformasjon
Henvendelser kan rettes til Turid Eian, tlf. 977 47 065.