Beliggenhet Jæktbyn uteservering

Reguleringsplan Jæktbyn uteservering - Utlegging til offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 30.08.2018 å legge ut reguleringsplan for Jæktbyn uteservering til offentlig ettersyn i 6 uker. Formålet med planarbeidet er å avklare bruken av området (del av eiendom 192/632) til uteservering gjennom en reguleringsplanprosess. Dette for å oppnå en mer forutsigbar og stabil situasjon for både naboer, grunneiere og næringsdrivende.

Saksdokumentene vil bli lagt ut i Rådhuset (servicetorget 1. etg.) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket) fra 12.09.18. Annonsering i Trønder-Avisa vil også skje denne dato. Saksdokumentene kan også lastes ned fra lenker nederst i denne artikkelen, eller tilsendes i papirversjon etter nærmere henvendelse til kommunen.

Eventuelle merknader sendes til Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innen høringsfristen som er 24.10.18.

Saksdokumenter:

Ønsker du å gi en uttalelse på saken, kan du benytte dette elektroniske skjemaet: HøringsuttalelseTips en venn Skriv ut