Planen utgjer om lag 700 m av FV 762 over Guldbergaunet. Planforslaget ble lagt ut til offentleg ettersyn frå 8.4.15 og i 6 veker, i Rådhuset (servicetorget i 1.etg.) og i Dampsaga kulturhus (biblioteket).

Eventuelle merknadar skal sendast Steinkjer kommune, plan- og utredningstjenesten, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til postmottak@steinkjer.kommune.no, innan 21.5.15.

Plankart m. bestemmelser

Planbeskrivelse