Tranabakken

Reguleringsplan for Tranabakkvegen 19. Offentlig ettersyn. Uttalelsesfrist: 07.07.07.

Det faste utvalg for plansaker har i møte 24.05.07 vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn reguleringsplan for Tranabakkvegen 19. Se mer under Politikk - Høringer.