Jenshusvatnet (kart)

Reguleringsplan for Jenshusvatnet hyttefelt. Offentleg ettersyn. Uttalelsesfrist 10.07.07.

Det faste utvalg for plansaker vedtok i møte 24.05.07 å legge reguleringsplan for Jenshusvatnet hyttefelt ut til offentleg ettersyn. Se mer under Politikk > Høringer.