Plankart og bestemmelser er datert 03.01.12, og sist revidert iht. vedtaket i Kommunestyret. Planen tilrettelegger for utbygging av ny butikk, bensinstasjon, kro, motell, servicefunksjoner og leiligheter.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI, påklages til fylkesmannen. Evt. klage skal framsettes skriftlig for formannskapet innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Evt. krav om innløsning eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2/ § 15-3 må fremmes for kommunen innen 3 år etter kunngjøringsdato.

Plan- og utredningstjenesten


Saksframlegg            Plankart            Reguleringsbestemmelser            Planbeskrivelse